تضمین کیفیت کالا

به دلیل انبوه شدن بازار از بلبرینگها واجناس غیراورجینال و چینی باکیفیت پایین این گروه بازرگانی برای ایجاداطمینان بیشتر کالاهای خود را از نظرکیفیت واورجینال بودن تضمین میکند و این تضمین در فاکتورهای این مجموعه به هنگام صدور ذکر میشود.